اورژانس115 مشهد

 

با خدمات اورژانس 115 بیشتر آشنا شوید

بيماريها و حوادث اورژانس به مواردي اطلاق مي گردند که در صورت عدم ارائه به موقع اقدامات امدادي - درماني ، منجر به صدمات عضوي و يا جاني و نيز مشکلات رواني بيمار ميشود. در کشورهاي مختلف جهان براي کاستن از عوارض و مرگ و مير ناشي از بيماري ها و حوادث اورژانس، سيستمي موفق و کارآمد با عنوان " خدمات فوريت هاي پزشکي يا EMS" طراحي شده است که وظيفه اين سيستم، ارائه خدمات درماني بر بالين بيمار در موارد اورژانس و در صورت نياز ، انتقال به مراکز درماني است. اين سيستم در ايران با عنوان فوريت هاي پزشکي 115شناخته مي شود.

از آنجا که با توجه به رشد جمعيت و کمبود امکانات ، ظرفيت پاسخگوئي اين سيستم محدود مي باشد، در نتيجه لازم است تدابيري در اين زمينه انديشيده شود تا حتي با امکانات موجود نيز بتوان از عوارض و مرگ و مير بيماران اورزانس جلوگيري کرد.به همين منظور ، اپراتورهاي اورژانس 115 که وظيفه پاسخگوئي به تماس گيرندگان اورژانس را دارند، از افراد آموزش ديده ( کارشناس پرستاري) انتخاب شده اند تا راهنمايي هاي لازم را در موارد مختلف به شهروندان ارائه دهند و از گسيل بي مورد آمبولانس جلوگيري شود.همچنين وجود پزشکان در واحد ارتباطات اورژانس ، راهي ديگر براي تحقق اين امر مي باشد. در نهايت مهم ترين نکته نحوه برخورد شهروندان عزيز با موارد يا بيماري هاي اورژانس است که مراجعه به جزوات آموزشي و کتبي در اين زمينه توسط اورژانس کشور منتشر مي شود و مي تواند در بسياري از موارد به نحوه پاسخگوئي اين سيستم کمک نمايد.

به خاطر داشته باشيد که تماس با مرکز اورژانس ، الزاما به معناي اعزام آمبولانس بر بالين بيمار نيست. در بسياري از موارد ، راهنمائي کارشناسان و پزشکان اورژانس در واحد ارتباطات مي تواند پاسخگوي سئوالات و مشکلات تماس گيرندگان باشد.ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 28 مهر 1391برچسب: